ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ

ਘਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਆਈ-ਡੈਨੀਸ ਦੁਆਰਾ ਡੈਨੀਸ ਬਪਤਿਸਟੀ | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ: ਮੰਗਲਵਾਰ, 16 ਜੁਲਾਈ, 2013, 1:01 [IST]

ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਭਾਗ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਪਰ ਅੱਜ, ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਭਾਗ ਲਗਭਗ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀਜ਼ਰਰੀਅਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਤੋਂ ਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਜ਼ਰਅਨ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਭਾਗ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਤਿਜੀ ਚੀਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਕਨੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਸ ਖਿਤਿਜੀ ਚੀਰਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਜ਼ਰਅਨ ਭਾਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰਨ.

  1. ਨਵੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਭਾਗ ਡਿਲਿਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਨਾਲ ਕੂਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਟਾਂਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ.
  2. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖ ਵਿੱਚ ਹੋ. ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਖਿਤਿਜੀ ਚੀਰਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ.
  3. ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ. ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਭੀ, ਬ੍ਰੋਕਲੀ, ਮੂਲੀ, ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਰੂਮਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ.
  4. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਨਗੇ. ਕਬਜ਼ ਦੂਰੀ ਦੇ ਚੀਰਾ ਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ. ਲਾਲ ਮੀਟ, ਖੰਡ ਉਤਪਾਦ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭੋਜਨ.
  5. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਭਾਗ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਓ ਕਿ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕੋ. ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਤਿਜੀ ਚੀਰਾ ਤੇ ਵੀ ਦਰਦ ਵਧਾਏਗਾ.
  6. ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰਨ.ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੋਸਟ